Familjejuridik

Inom området familjejuridik finns en hel del olika områden inom vilka man ofta behöver stöd och hjälp för att få en trygg tillvaro.

Nedan hittar du områden som vi verkar och är specialiserade inom.

Våra tjänster

people 500x333

Arvskifte
Bodelning
Bouppteckning
Boutredning
Deklarationer
Gåvobrev
Köpekontrakt
Lagfart
Samboavtal
Testamente
Äktenskapsförord

 

Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. Ibland räknas även förmyndarskapsrätten och arvsrätten till familjerätten. Även namnfrågor kan anses ligga inom familjerätten. De viktigaste svenska lagarna på området är äktenskapsbalken och föräldrabalken. Namnfrågor regleras i namnlagen och arvsrätten i ärvdabalken.

penna bok 1920x519

 

Boka kostnadsfri kartläggning

boka tid 300x134

 

 

 

 

Kartläggning av familjejuridisk situation för bedömning av dokumentbehov kostnadsfritt med prisuppgift på föreslagen åtgärd.

Läs mer...

Tjänster

tjanster 300 134

 

 

 

 

Vi hjälper privatpersoner och små företag att lösa problem inom området familjejuridik. Klicka nedan för att läsa mer inom respektive område.

Läs mer...

Kontakta oss

kontakt 300x134

 

 

 

 

Våra Öppettider
Mån - Tors: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 15.00

Läs mer...