Bodelning

bodelningBodelning av makars giftorättsgods sker vid äktenskapets upplösning genom äktenskapsskillnad eller makes död.

Bodelning mellan sambor sker om sambo avlider eller om samboförhållandet upphör av annan orsak än att samborna ingår äktenskap och - i båda fallen - boet omfattar samboegendom dvs bostad och/eller bohag som anskaffats för gemensamt bruk.

Boka kostnadsfri kartläggning

boka tid 300x134

 

 

 

 

Kartläggning av familjejuridisk situation för bedömning av dokumentbehov kostnadsfritt med prisuppgift på föreslagen åtgärd.

Läs mer...

Tjänster

tjanster 300 134

 

 

 

 

Vi hjälper privatpersoner och små företag att lösa problem inom området familjejuridik. Klicka nedan för att läsa mer inom respektive område.

Läs mer...

Kontakta oss

kontakt 300x134

 

 

 

 

Våra Öppettider
Mån - Tors: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 15.00

Läs mer...