Boutredning

boutredning2Vanligen sammanfattande benämning på arbetet att bereda ett dödsbo inför arvsskifte. Boutredningen ombesörjes av delägarna gemensamt alternativt av den som har delägarnas fullmakt att företräda boet. Domstol kan på begäran av bl a delägare förordna boutredningsman som träder i delägarnas ställe.

Boka kostnadsfri kartläggning

boka tid 300x134

 

 

 

 

Kartläggning av familjejuridisk situation för bedömning av dokumentbehov kostnadsfritt med prisuppgift på föreslagen åtgärd.

Läs mer...

Tjänster

tjanster 300 134

 

 

 

 

Vi hjälper privatpersoner och små företag att lösa problem inom området familjejuridik. Klicka nedan för att läsa mer inom respektive område.

Läs mer...

Kontakta oss

kontakt 300x134

 

 

 

 

Våra Öppettider
Mån - Tors: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 15.00

Läs mer...