Boutredning

  boutredning2Vanligen sammanfattande benämning på arbetet att bereda ett dödsbo inför arvsskifte. Boutredningen ombesörjes av delägarna gemensamt alternativt av den som har delägarnas fullmakt att företräda boet. Domstol kan på begäran av bl a delägare förordna boutredningsman som träder i delägarnas ställe.


  Boka kostnadsfri kartläggning

  boka tid 300x134

   

   

   

   

  Kartläggning av familjejuridisk situation för bedömning av dokumentbehov kostnadsfritt med prisuppgift på föreslagen åtgärd.

  Läs mer...

  Tjänster

  tjanster 300 134

   

   

   

   

  Vi hjälper privatpersoner och små företag att lösa problem inom området familjejuridik. Klicka nedan för att läsa mer inom respektive område.

  Läs mer...

  Kontakta oss

  kontakt 300x134

   

   

   

   

  Våra Öppettider
  Måndag - Fredag: 9.00 - 16.00

  Läs mer...