Familjejuridik

  Inom området familjejuridik finns en hel del olika områden inom vilka man ofta behöver stöd och hjälp för att få en trygg tillvaro.

  Nedan hittar du områden som vi verkar och är specialiserade inom.

  Våra tjänster

  people 500x333

  Arvskifte
  Bodelning
  Bouppteckning
  Boutredning
  Deklarationer
  Gåvobrev
  Köpekontrakt
  Lagfart
  Samboavtal
  Testamente
  Äktenskapsförord

   

  Familjerätt

  Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. Ibland räknas även förmyndarskapsrätten och arvsrätten till familjerätten. Även namnfrågor kan anses ligga inom familjerätten. De viktigaste svenska lagarna på området är äktenskapsbalken och föräldrabalken. Namnfrågor regleras i namnlagen och arvsrätten i ärvdabalken.

  penna bok 1920x519

   


  Boka kostnadsfri kartläggning

  boka tid 300x134

   

   

   

   

  Kartläggning av familjejuridisk situation för bedömning av dokumentbehov kostnadsfritt med prisuppgift på föreslagen åtgärd.

  Läs mer...

  Tjänster

  tjanster 300 134

   

   

   

   

  Vi hjälper privatpersoner och små företag att lösa problem inom området familjejuridik. Klicka nedan för att läsa mer inom respektive område.

  Läs mer...

  Kontakta oss

  kontakt 300x134

   

   

   

   

  Våra Öppettider
  Måndag - Fredag: 9.00 - 16.00

  Läs mer...